Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2022-2023 của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công Trường và được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu cũng như căn cứ ý kiến thống nhất của Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ban Nữ công phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023, cụ thể như sau:

1. Địa điểm: thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Thời gian: Ngày 04/3/2023 (Chương trình 01 ngày).

06h00 thứ Bảy, ngày 04/3/2023 đại biểu tập trung tại sân nhà A1, khởi hành đi Lạng Sơn. 16h00 cùng ngày, đại biểu xuất hành về Hà Nội.

Chương trình dự kiến được gửi kèm Thông báo này.

3. Thành phần:

– Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Trường. Các cán bộ thỉnh giảng, giảng viên là người nước ngoài và các cán bộ hợp đồng tiết thuộc các đơn vị.

 – Khách mời.

4. Công đoàn các đơn vị báo cáo danh sách đăng ký tham dự:

– Công đoàn các đơn vị thông tin nội dung thông báo này tới toàn thể đại biểu của đơn vị thuộc các thành phần nói trên.

– Các cá nhân thực hiện việc đăng ký tham gia theo đường dẫn tại đây: https://forms.gle/fVqewBKiubztq6Zw8. Để tránh lãng phí cho việc thuê xe vận chuyển, dịch vụ tham quan và suất ăn cho các đại biểu tham gia, Công đoàn Trường đề nghị các cá nhân đã tham gia đăng ký bố trí thời gian và tham dự đầy đủ, đúng giờ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của tập thể Nhà trường. Thời hạn đăng ký trước 17h30 ngày thứ Năm, 16/02/2023.

Để chủ động trong công tác tổ chức, chuẩn bị cho chương trình thành công tốt đẹp, đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nội dung, yêu cầu trên đây.