Lịch trình khảo sát chính thức ĐGCL 4 CTĐT đại học chính quy đợt tháng 2/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch trình khảo sát chính thức ĐGCL 4 CTĐT đại học chính quy đợt tháng 2/2023

Theo kế hoạch Đánh giá ngoài 04 CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Pháp; Trường Đại học Ngoại ngữ đã đón Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Vinh đến khảo sát sơ bộ tại Trường vào ngày 01/02/2023. Trường sẽ đón đoàn đến khảo sát chính thức vào ngày 14-18/02/2023. Chương trình cụ thể như sau: