Thông báo về việc cài đặt phần mềm đọc sách trực tuyến VNU LIC đối với sinh viên QH2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc cài đặt phần mềm đọc sách trực tuyến VNU LIC đối với sinh viên QH2022

Để giúp sinh viên biết cách sử dụng phần mềm đọc sách trực tuyến VNU LIC, phục vụ việc học tập và nghiên cứu một cách nhanh chóng, đơn giản, thuật tiện, tạo thói quen đọc và sử dụng sách của sinh viên, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, nhà trường yêu cầu toàn bộ sinh viên QH2022 cài đặt phần mềm đọc sách trực tuyến

VNU LIC, cụ thể như sau:

1.  Thời gian

Từ ngày 14/12/2022 – 21/12/2022

2.  Yêu cầu cụ thể

Sinh viên làm các bước sau:

  • Cài đặt phần mềm VNU LIC (Xem phụ lục 1 phía dưới)
  • Dùng email vnu đăng nhập phần mềm VNU LIC (Xem phụ lục 1 phía dưới)
  • Chụp lại màn hình khi đã đăng nhập thành công phần mềm VNU LIC. Yêu cầu ảnh chụp cần rõ ràng, sắc nét, nhìn rõ tên tài khoản đăng nhập
  • Gửi file chứa ảnh màn hình đăng nhập thành công phần mềm VNU LIC cho lớp trưởng. Tên file chứa ảnh ghi rõ họ tên, mã sinh viên

VD: Nguyễn Hương Giang, 22041654

  • Lớp trưởng lập file danh sách lớp theo mẫu (Xem phụ lục 2 phía dưới).
  • Lớp trưởng gửi file nén bao gồm file danh sách lớp và thư mục ảnh chụp màn hình đăng nhập thành công phần mềm VNU LIC của các thành viên trong lớp theo đường link https://bit.ly/appVNULIC

Lưu ý: Tên file ghi rõ lớp, khoa. VD: 22C3, TRUNG

Nhà trường sẽ trao phần thưởng mỗi lớp 1 triệu đồng cho 10 lớp có số lượng tham gia đầy đủ và nộp minh chứng nhanh nhất.

3.  Thông tin liên hệ

  • Sinh viên truy cập link https://bit.ly/ulishotroemail để được hỗ trợ nếu gặp khó khăn về tài khoản vnu khi đăng nhập phần mềm VNU LIC
  • Mọi vấn đề khác vui lòng liên hệ cô Dương Khánh Linh, số điện thoại: 0904235479

Nhà trường đề nghị Phòng Chính trị & Công tác HSSV truyền thông tới nhóm các lớp trưởng, Phòng Đào tạo thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm, Trưởng các Khoa đào tạo truyền thông khuyến khích, động viên sinh viên tham gia đầy đủ.