Thông báo về tổ chức hội thảo đổi mới giảng dạy (15/11/2019) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tổ chức hội thảo đổi mới giảng dạy (15/11/2019)

Kính mời các thầy cô giảng viên quan tâm tới đổi mới giảng dạy tham gia hội thảo “Research for Teaching Innovation” diễn ra vào ngày 15/11/2019. Đây là sự kiện dành riêng cho các giảng viên đại học này. 

Tại hội thảo, các thầy cô sẽ có cơ hội trao đổi cách thức làm nghiên cứu dựa để phục vụ đổi mới giảng dạy. Hội thảo bằng tiếng Anh. Bài trình bày hội thảo có cơ hội xuất bản sách do PGS. Lê Văn Canh và PGS. Judith Hanks (Anh) biên tập. Hội thảo là sự kiện của nhóm cựu sinh Australia thực hiện dưới dự tài trợ của Australia Alumni, ĐSQ Australia kết hợp với Trường ĐHNN – ĐHQG Hà Nội.

Hạn nộp tóm tắt 30/9/19. Rất mong các thầy cô tham gia và nộp bài theo link này (https://forms.gle/KvyqbsGSHMCsQbuYA).