Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2020 theo các nội dung sau đây:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức

 Ngày 02 tháng 11 năm 2020 (thứ Hai) tại Hội trường Vũ Đình Liên, Công trình khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian tập trung:  

– 08h30       Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 9 năm 2020.

– 08h45       Đón tiếp Đại biểu là cán bộ trong Trường và khách mời.

– 09h00       Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

  1. 2. Thành phần đại biểu

– Trường Đại học Ngoại ngữ:

          Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị, đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa đào tạo và giáo vụ các Khoa có sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 09 năm 2020.

– Đại biểu sinh viên:

          Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 09 năm 2020 (có danh sách kèm theo).

  1. Chương trình buổi Lễ

– Đón tiếp đại biểu

– Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình

– Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp

– Phát biểu chúc mừng của đại diện Ban Giám hiệu

– Đại diện tân cử nhân phát biểu

– Trao bằng

– Bế mạc

– Chụp ảnh lưu niệm