Dự án Xây dựng Học phần CNTT-TT đạt giải trong khuôn khổ Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án Xây dựng Học phần CNTT-TT đạt giải trong khuôn khổ Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN 2020

Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Giảng dạy ĐHQGHN (CTE) đã công bố kết quả Giải thưởng Đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN với Chủ đề năm học 2020 – 2021: “Đổi mới hoạt động dạy – học theo tiếp cận giáo dục kết hợp”.

Trong đó, Dự án XÂY DỰNG HỌC PHẦN “CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG” TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN đã là một trong 5 dự án đạt giải ở HẠNG MỤC I – Dự án xuất sắc về xây dựng học phần/môn học theo tiếp cận giáo dục kết hợp.

DỰ ÁN SỐ 3: XÂY DỰNG HỌC PHẦN “CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG” TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

Đại diện nhóm tác giả: ThS. Khoa Anh Việt – Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN và 04 thành viên.

  • Thành viên 1: Khoa Anh Việt              Vai trò trong nhóm: Trưởng nhóm
  • Thành viên 2: Trịnh Văn Tiệp              Vai trò trong nhóm: Giảng viên
  • Thành viên 3: Nguyễn Văn Chăm        Vai trò trong nhóm: Giảng viên
  • Thành viên 4: Trịnh Hải Tuấn              Vai trò trong nhóm: Hỗ trợ kỹ thuật
  • Thành viên 5: Nguyễn Tiến Dũng        Vai trò trong nhóm: Hỗ trợ kỹ thuật

Kinh nghiệm giảng dạy và thế mạnh của tác giả/nhóm tác giả thực hiện dự án: Hơn 10 năm giảng dạy các học phần: Tin học Cơ sở, Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ, Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhóm có chuyên gia, cố vấn tham gia công tác chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, do đó luôn được cập nhật thường xuyên về kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực này, có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Có nhóm sinh viên cộng tác để tham gia các hoạt động khảo sát, phân tích, hỗ trợ triển khai. Có nhóm chuyên gia ngoài để mời thỉnh giảng, bổ sung kiến thức cho sinh viên.

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu chung

Học phần Công nghệ Thông tin và Truyền thông được xây dựng nhằm đổi mới học phần Tin học cơ sở theo hướng hiện đại hơn, thích ứng với thời đại công nghệ 4.0. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, truyền thông mà ai cũng cần biết thời nay, rất hữu dụng cho sinh viên sau khi học tập tại đại học, tốt nghiệp và đi làm. Học phần cũng nhằm đáp ứng Quyết định 1982/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu cụ thể

Học phần Công nghệ Thông tin và Truyền thông được thiết kế cho sinh viên thuộc chương trình đào tạo cử nhân của Nhà trường. Khóa học nhằm giúp sinh viên: Nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và truyền thông trong thời đại số;Sử dụng thành thạo các kỹ năng về công nghệ tin và truyền thông trong công việc như: sử dụng thư điện tử, tra cứu và xác thực thông tin trên mạng, quản lý truyền thông mạng xã hội, cộng tác trực tuyến, quản lý cơ sở dữ liệu, thiết lập tệp trình chiếu, soạn thảo văn bản, xây dựng logo, slogan, và landing page; Có ý thức ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công việc hàng ngày, nâng cao chất lượng của công việc, phong cách làm việc trong xã hội hiện tại.

Trong 2 ngày 19-20/10/2020, các giảng viên/giáo viên đăng ký tham gia Hạng mục 1 đã trình bày thuyết minh Dự án trước Hội đồng đánh giá. 05 Dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn và hỗ trợ kinh phí để triển khai, với mức hỗ trợ là 20 triệu đồng/dự án. Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy sẽ trao giải thưởng “Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo 2020” của ĐHQGHN (VNU Innovative Educators 2020) tới các giảng viên/giáo viên của 05 Dự án trên tại sự kiện Ngày hội đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN – VNU Teaching Festival thời gian tới.

Nguồn: CTE