Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022)

Ngày 28/5/2017 Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội (Hội nghị) Công đoàn các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo kế hoạch trên đây, thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022) dự kiến cuối tháng 9/2017.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN, của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Tổ chức Đại hội đã ấn định thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX vào ngày thứ Bảy, 30/9/2017 tại Hội trường Vũ Đình Liên. Đại hội được tổ chức hai phiên: Phiên thứ nhất từ 08h00 đến 11h00, phiên thứ hai từ 14h00 đến 17h00.

Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo tới các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc về việc ấn định thời gian tổ chức Đại hội và đề nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Tổ công đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, lãnh đạo chính quyền đồng cấp về kế hoạch này đồng thời quan tâm thông báo tới các Đại biểu thuộc thành phần dự Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội gửi kèm theo Thông báo này Danh sách Đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX để Công đoàn các đơn vị kiểm tra, rà soát lại. Ý kiến phản hồi về danh sách (nếu có) gửi về Ban Tổ chức Đại hội (qua Văn phòng Công đoàn Trường) trước ngày 25/9/2017.

Xin trân trọng thông báo và cảm ơn.