Thông báo triệu tập Đại biểu Đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo triệu tập Đại biểu Đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2017-2022)

Kính gửi:

  • Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ;
  • Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ;
  • Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa XVIII;
  • Các Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc.

 

Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ và Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội,

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ triệu tập Đại biểu dự

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐHQGHN

LẦN THỨ XIX (NHIỆM KỲ 2017-2022)

Thời gian:

Phiên thứ nhất:         08h00’ Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017.

Phiên thứ hai:            14h00’ Thứ Bảy, ngày 30 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm:    Hội trường Vũ Đình Liên – Trường Đại học Ngoại ngữ.

Thành phần:

+ Các đại biểu đương nhiên (BCH Công đoàn Trường khóa XVIII);

+ Các đại biểu chỉ định (Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu);

+ Các đại biểu được bầu từ Công đoàn các đơn vị trong Trường;

+ Đại biểu mời.

Trang phục:

Nữ: áo dài

Nam: Sơ-mi trắng, cravat, quần Âu sẫm màu

Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc quan tâm thông báo tới các đại biểu của đơn vị thuộc thành phần nêu trên tham dự Đại hội đầy đủ và đúng giờ.