THÔNG BÁO THI THỬ MIỄN PHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG HÀN CÁC CẤP ĐỘ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO THI THỬ MIỄN PHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG HÀN CÁC CẤP ĐỘ

Bài thi IBT (Internet Based Test) của Trung tâm Công nghệ Giáo dục Quốc tế ICE (ULIS) là bài thi năng lực tiếng Hàn trực tuyến, được thiết kế hướng tới mục đích trong tương lai có thể được sử dụng cho kỳ thi đầu vào và thi tốt nghiệp của sinh viên Đại học Ngoại ngữ, THPT Chuyên ngoại ngữ và các kỳ thi khác liên quan đến nghiệp vụ hành chính của trường.

Bài thi được làm hoàn toàn trên hệ thống IBT có nhiều tính năng đặc biệt:

  • Ngăn chặn được các hành động sao chép gian lận, chuyển đổi tab, sử dụng các phím tắt trong quá trình làm bài thi;
  • Thông qua tính năng trí tuệ nhân tạo AI nhận diện khuôn mặt có thể ngăn chặn việc thí sinh quay ngang, dọc để gian lận;
  • Số lượng câu hỏi và ngân hàng đề thi đa dạng ra bởi hơn 200 giáo sư hàng đầu tại Hàn Quốc ;
  • Chấm điểm tự động với các câu hỏi trắc nghiệm và các câu trả lời ngắn ở phần thi đọc và nghe, thí sinh có thể nhận kết quả thi ngay sau khi kết thúc làm bài. Ngoài ra thí sinh có thể làm lại bài thi thông qua tính năng thi lại;
  • Thí sinh có thể nhận chứng chỉ tương ứng với kết quả bài thi;
  • Không giới hạn thí sinh đăng ký, kỳ thi sẽ được tổ chức vào cuối hàng tháng (sau giai đoạn thử nghiệm).