Thông báo số 2 về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo số 2 về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021

Căn cứ Thông báo số 279/TB-ĐHNN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021;

Căn cứ Công điện số 08/CĐ-CTUBND ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhất hoạt động phòng, chống dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 như lịch thi đã công bố là ngày 06 tháng 06 năm 2021
  2. Nhà trường nhắn tin, đăng website http://ulis.vnu.edu.vn công bố số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi vào 20h00 ngày 06 tháng 06 năm 2021
  3. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thông báo lịch thi điều chỉnh cụ thể trong thời gian sớm nhất. Các thí sinh đã đăng ký thi tuyển lưu ý theo dõi, cập nhật thông báo của Nhà trường trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ theo địa chỉ http://ulis.vnu.edu.vn và website của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ theo địa chỉ http://flss.vnu.edu.vn. Nhà trường sẽ nhắn tin cho từng thí sinh đã đăng ký dự thi thông tin chi tiết ngay sau khi lịch thi mới được quyết định.

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên như Thông báo số 279/TB-ĐHNN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021.

Trân trọng thông báo./.