Thông báo Lịch thi và danh sách phòng thi tuyển sinh Sau đại học Đợt 2 năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội