Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Hùng

Đề tài: Secondary School Teacher’s Perceptions of Task-Based Language Teaching and Their Beliefs about the Current Series of English Textbooks (Nhận thức của giáo viên THPT về Phương pháp dạy học Tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ và niềm tin của họ về bộ sách giáo khoa Tiếng Anh)

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;

Mã số:  62140111

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hùng

Nghiên cứu sinh: Khóa 17

Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Văn Vân

Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 11 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án,

                Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, ncs và cá nhân quan tâm tham dự!

Trân trọng thông báo!

Thông tin luận án bằng tiếng Việt, vui lòng xin xem tại đây

Thông tin luận án bằng tiếng Anh, vui lòng xin xem tại đây

Xem thêm tại đây: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-lich-hop-hoi-dong-danh-gia-luan-an-cap-dai-hoc-quoc-gia-cua-nghien-cuu-sinh-nguyen-viet-hung/