Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Linh khóa QH2015 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Linh khóa QH2015

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thùy Linh khóa QH2015 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

Tên đề tài luận án: A cross-cultural study of Responding to Compliments in American English and Vietnamese (Nghiên cứu giao văn hóa trong việc hồi đáp lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;
Mã số: 9220201.01;
Khóa: QH.2015
Cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Quang
Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3,
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thời gian : 08h30 thứ Sáu ngày 07 tháng 5 năm 2021

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, xin xem tại đây!

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thùy Linh
 2. Giới tính: Nữ
 3. Ngày sinh: 01/10/1988
 4. Nơi sinh: Hải Phòng
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 283/QĐ-ĐHNN ngày 15/01/2016
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài
 7. Tên đề tài luận án: A cross-cultural study of Responding to Compliments in American English and Vietnamese (Nghiên cứu giao văn hóa trong việc hồi đáp lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt)
 8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
 9. Mã số: 9220201.01;
 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. Nguyễn Quang
 11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Nghiên cứu chỉ ra rằng người Mỹ thường coi lời khen là hành động nói năng tích cực và có mục đích tốt, và do đó, họ thường trải nghiệm chúng với cùng một thái độ tương tự. Do đó, một câu trả lời đồng thuận là đáp án phổ biến đối với đối tượng này. Kết quả từ dữ liệu của người Mỹ cũng khẳng định rằng “cảm ơn” là đáp án được sử dụng chính, và với lời đáp này là đủ để đáp lại một lời khen bất kì theo Johnson (1979, trang 43-44). Các phát hiện khác có xem xét đến các yếu tố giới tính, khoảng cách xã hội và chủ đề, cho thấy rằng cách người Mỹ trả lời những lời khen ngợi khác nhau, điều này dẫn đến việc phát hiện một số khuynh hướng và sở thích nhất định của nhóm này khi đề cập đến các chiến lược phản hồi lời khen. Tuy nhiên, nhìn chung, các phản hồi khen ngợi chấp nhận vẫn chiếm ưu thế trong tất cả các loại tương tác, tức là các tương tác trong đó người khen và người được khen thể hiện cả sự khác biệt và tương đồng liên quan đến giới tính và địa vị xã hội và qua bốn chủ đề khen ngợi khác nhau.

Nhìn chung, kết quả phản hồi lời khen của người Việt Nam có mức độ khác biệt cao với kết quả phản hồi lời khen của người Mỹ. Trái ngược với chiến lược sử dụng chủ yếu là chấp nhận, người Việt Nam phản ứng đa dạng hơn. Sự lựa chọn kết hợp của họ trong các tình huống nhập vai được ghi lại với tần suất cao như vậy. Những phát hiện tỉ mỉ hơn về ảnh hưởng của giới tính, địa vị và chủ đề cũng cho thấy một mức độ khác biệt nhất định trong phản ứng khen ngợi của người Mỹ và người Việt Nam.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Bảng phân loại các chiến lược đáp lại lời khen do tác giả tổng hợp và chuyển thể cũng có thể được coi là một đóng góp cho lĩnh vực ngữ dụng. Nó bao gồm một số chiến lược được phân loại tốt được sử dụng bởi những người cung cấp thông tin của cả hai ngôn ngữ. Nó cũng có thể làm cơ sở để tạo ra một sơ đồ mã hóa đơn giản, rõ ràng và mở rộng cho các nghiên cứu khác điều tra hành động lời nói đáp lại lời khen trong các nền văn hóa khác.

Trong bối cảnh xu hướng dạy và học ngôn ngữ hiện nay, chú trọng nhiều hơn đến việc giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp bao gồm năng lực thực dụng và bằng chứng cho thấy người học ngôn ngữ có thể thiếu khả năng giao tiếp thành thạo, những phát hiện hiện tại có thể là một điều tối quan trọng đối với người học tiếng Anh và Việt Nam. Những phát hiện của nghiên cứu này có thể có lợi trong việc mở rộng kiến ​​thức của người học về khả năng sử dụng ngôn ngữ đích và do đó tăng cường hiểu biết của họ về văn hóa của chính họ cũng như của những người khác. Các phát hiện có thể làm phong phú thêm kho tàng của người học ngôn ngữ về cách diễn đạt họ có thể sử dụng, ai đáp lại lời khen và ai, cách thức và sự tương ứng theo ngữ cảnh và xã hội của họ giúp cải thiện hiểu biết của chúng ta về ý nghĩa và giá trị xã hội và văn hóa của một người trong một cộng đồng nhất định.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Như chúng ta đã thấy, những người Mỹ và Việt Nam tham gia nghiên cứu này cho thấy rằng các chiến lược phản hồi lời khen mà họ đã sử dụng là tương đối giống nhau và những khác biệt nhỏ, được nhận thấy ở mức độ sâu hơn, có thể giải thích sự khác biệt văn hóa cụ thể. Do đó, có thể suy đoán rằng sự tương tác giữa người bản ngữ Mỹ và Việt có thể gây ra hiểu lầm và đổ vỡ giao tiếp, điều này có thể được tranh luận là có nguồn gốc từ những khác biệt văn hóa giả định đó. Suy đoán này là một vấn đề tiềm ẩn đáng để khám phá thêm.

 1. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Tạp chí trong nước:

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2015). Expressing satisfaction in American English and Vietnamese (as Seen from the Categorical Dimension of Directness- Indirectness). Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 31 (4), 25-36.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). Book Review: Research methods in Intercultural communication. A practical guide. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 35 (6), 154-157.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). Investigating Compliment response strategies in American English and Vietnamese under the effect of Social status. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 36 (4), 1-10.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia & quốc tế:

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2017). Diễn đạt sự hài lòng trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất, 349-360.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). Nghiên cứu về các chiến lược lịch sự được sử dụng để diễn đạt sự hài lòng trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ IV, ĐHNN-ĐH Huế. 934-947.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). Các chiến lược lịch sự dùng trong diễn đạt sự hài lòng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, 365-379.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). Nghiên cứu đối chiếu về việc đáp lại lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, 427-437.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). Ảnh hưởng của chủ đề lời khen đối với sự lựa chọn các chiến lược đáp lại lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, ĐHNN-ĐHQGHN, (1) 36-50.

Hà Nội, ngày 20  tháng 03  năm 2021

 Nghiên cứu sinh

 Nguyễn Thị Thùy Linh

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Nguyễn Thị Thùy Linh
 2. Sex: Female
 3. Date of birth: October 1st, 1988
 4. Place of birth: Haiphong
 5. Admission decision number: 283/QĐ-ĐHNN issued by the President of VNU University of Languages and International Studies, dated on January 15th, 2016
 6. Changes in academic process: Revising the thesis title
 7. Official thesis title: A cross-cultural study of Responding to Compliments in American English and Vietnamese (Nghiên cứu giao văn hóa trong việc hồi đáp lời khen trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Việt)
 8. Major: English Linguistics
 9. Code: 9220201.01
 10. Supervisor: Prof. Nguyễn Quang
 11. Summary of the new findings of the thesis:

It has been found that the Americans generally perceive compliments as speech acts that are positive and with good intentions produced, and as a consequence, they typically experience them with the same attitude. Therefore, a compliment response constituting acceptance has been discovered to be mostly used. The results of the American data set have empirically confirmed that “thank you” or “thanks” is the official response and that this kind of response does suffice when a response to a compliment is to be given, as proposed by Johnson (1979, p.43-44). Other findings that have taken into consideration factors of gender, social distance and topic, suggest that the ways the Americans answered compliments vary, which results in the detection of certain tendencies and preferences of this group when it comes to strategies of compliment responses. However, overall, the acceptance compliment responses still prevail in all types of interaction i.e., interactions in which a complimenter and a complimentee show both differences and similarities concerning gender and social status and across four different topics of compliments.

By and large, findings of Vietnamese compliment responses bear a high degree of divergence with the findings of American compliment responses. Contrary to the predominant use of acceptance strategy, the Vietnamese respondents react more diversely. Their choices of combination in the role-play situations are recorded at such a high frequency. The more elaborate findings of influences of gender, status, and topic also indicate a certain degree of differences in the American and Vietnamese compliment responses.

 1. Practical applicability, if any:

The newly employed CR taxonomy could also be perceived as a contribution to the pragmatics field. It consists of a number of well-categorized strategies used by informants of both languages. It could also form a base for creating a simple, clear and extensive coding scheme for other studies investigating the speech act of compliment response in other cultures.

In light of the current language teaching and learning trends, which give more attention to communicative language instruction including pragmatic competence, and the evidence that language learners may lack mastery of communicative act, the present findings could be a paramount importance to English and Vietnamese learners. The findings of this study may be beneficial in broadening the learners’ knowledge about aptness in the target language and thus increase their understanding of their own culture as well as other’s. The findings could enrich the language learners’ repertoire of what expression they can use, who responds to compliments and to whom, how and their contextual and social correspondence improves our understanding of a person’s social and cultural meaning and values in a certain community.

 1. Further research directions, if any:

As we have seen, this study’s American and Vietnamese participants show that the compliment response strategies they have employed are relatively similar, and the slight differences, noticed on a deeper level, may explain particular cultural distinctions. Hence, it may be speculated that interaction between American and Vietnamese native speakers may trigger misunderstandings and communication breakdowns, which could be debated to have their roots in those assumed cultural differences. This speculation is a potential issue worth further exploration.

 1. Thesis-related publications:

Journal articles   

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2015). Expressing satisfaction in American English and Vietnamese (as Seen from the Categorical Dimension of Directness- Indirectness). VNU Journal of Foreign Studies, 31 (4), 25-36.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). Research methods in Intercultural communication. A practical guide. VNU Journal of Foreign Studies, 35 (6), 154-157.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). Investigating Compliment response strategies in American English and Vietnamese under the effect of Social status. VNU Journal of Foreign Studies, 36 (4), 1-10.

Conference proceedings:

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2017). Expressing satisfaction in American English and Vietnamese. Proceeding of “2017 Graduate Research Symposium”, ULIS-VNU, 349-360.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). A study on politeness strategies manifested in expressing satisfaction in American English and Vietnamese. Proceedings of “4th International Conference: Interdisciplinary research in Linguistics and Language Education”, Hue University-University of Foreign Languages, 934-947.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2018). Politeness strategies in expressing satisfaction. Proceeding of “2018 International Graduate Research Symposium”, ULIS-VNU, 365-379.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2019). A contrastive study of Responding to compliments in American English and Vietnamese. Proceeding of “2019 International Graduate Research Symposium”, ULIS-VNU, 427-437.

Nguyễn Thị Thùy Linh, (2020). The influence of compliment topics on the choices of compliment responding strategies in American English and Vietnamese. Proceeding of “2020 International Graduate Research Symposium & 10th East Asia Chinese Teaching Forum”, ULIS-VNU, Vol. 1, 36-50.

Hanoi,

PhD Candidate

Nguyen Thi Thuy Linh

Kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!