Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh khóa QH2013

Đề tài: English Reading Strategy Use by University Students in
Vietnam (Nghiên cứu chiến lược đọc tiếng Anh của sinh viên đại học ở
Việt Nam)
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh;
Mã số: 9140231.01;
Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Thủy
Nghiên cứu sinh: Khóa 21
Cán bộ hướng dẫn:
Cán bộ hướng dẫn 1: TS. Hoàng Thị Xuân Hoa
Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS. Lâm Quang Đông

Thời gian: 08h00, thứ Năm, ngày 06 tháng 09 năm 2018
Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Phòng 101 – A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

Thông tin tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Thông tin tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!