Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Hoàng Trà My – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Hoàng Trà My

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Hoàng Trà My chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa QH2014

Đề tài: Conversational opening and closing in office setting:
A study based on American and Vietnamese movies (Mở thoại và
kết thoại trong văn phòng: Nghiên cứu trên cứ liệu phim Mỹ và
phim Việt)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh;
Mã số: 9220201.01;
Người thực hiện: Hoàng Trà My
Nghiên cứu sinh: Khóa QH.2014
Cán bộ hướng dẫn: GS. Hoàng Văn Vân
Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 11 tháng 09 năm 2018
Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 –
Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Thông tin luận án bằng tiếng Việt, vui lòng xem tại đây!

Thông tin luận án bằng tiếng Anh, vui lòng xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh xin xem tại đây!

Trân trọng kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!