Tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN

Từ ngày 10 đến 18/10/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hoạt động tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ các đơn vị. Có tổng hơn 120 cán bộ tham gia trong 2 đợt tập huấn.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dành nhiều lời khen ngợi cho đội ngũ cán bộ trường luôn nỗ lực trong công việc. Hiệu trưởng đánh giá cao vai trò của công tác đảm bảo chất lượng trong sự phát triển của Nhà trường. Do đó, nằm trong chuỗi bồi dưỡng cho cán bộ của năm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh kỳ vọng qua đợt tập huấn, mỗi thầy cô đều đã có những kiến thức về đảm bảo chất lượng để tự phấn đấu, nâng cao năng lực của bản thân và đóng góp vào hoạt động đảm bảo chất lượng của trường.

Trong chương trình tập huấn, các cán bộ đã được Trung tâm Đảo bảo chất lượng cung cấp thông tin về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA.

Qua đó, các thầy cô đều đã được tìm hiểu các khái niệm, quy chuẩn về đảm bảo chất lượng, đảm bảo chất lượng bậc đại học, hệ thống đảm bảo chất lượng, các chương trình đã được kiểm định của Nhà trường, các bảng xếp hạng đại học, lịch sử và vai trò của Trung tâm ĐBCL,… Từ đó, mỗi cán bộ đều rút ra nhận thức về công việc của bản thân và đóng góp cho công tác ĐBCL tại trường.

Hoạt động tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng đã diễn ra trên tinh thần tích cực học hỏi, xây dựng. Sau khi hoàn thành tập huấn, các cán bộ đáp ứng yêu cầu được cấp chứng chỉ tham gia khóa bồi dưỡng.

ULIS Media