unc2022.gioithieu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: unc2022.gioithieu

[Infographic] Thông tin về Hội thảo UNC2022

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” (tên tiếng Anh: ULIS National Conference), viết tắt là UNC, do Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội tổ