[Infographic] Thông tin về Hội thảo UNC2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin về Hội thảo UNC2022

Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” (tên tiếng Anh: ULIS National Conference), viết tắt là UNC, do Trường Đại học Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ và nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Với thiết kế đổi mới từ năm 2022, UNC là chuỗi sự kiện trải dài trong năm đến Ngày chính hội vào tháng 4 được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Với năng lực tổ chức và tâm huyết của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, UNC đã và đang là diễn đàn uy tín, hấp dẫn và truyền cảm hứng của các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên, nhà quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên, phụ huynh và những người tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ, văn hoá và quốc tế học các cấp, các bậc học tại Việt Nam.

* Các nội dung chính của Hội thảo:

– Ngôn ngữ học;

– Giảng dạy ngôn ngữ (ngoại ngữ, tiếng Việt) cho mọi đối tượng (người Việt Nam, người nước ngoài, người học các cấp/các bậc học, v.v…);

– Quốc tế học (văn hóa, văn học, chính trị, tôn giáo, v.v…);

– Đổi mới/cải tiến dạy – học ngoại ngữ;

– Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên các bậc học;

– Công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ;

– Công nghệ trong giáo dục ngoại ngữ;

– Các vấn đề liên quan, các chủ đề thuộc một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan khác.

* Kỷ yếu hội thảo: Phát hành Kỷ yếu tóm tắt (bản mềm) và xuất bản Kỷ yếu toàn văn các bài viết chất lượng tốt đảm bảo quy trình thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

* Bài viết của Hội thảo:

– Toàn văn: có thể viết bài bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

– Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa: viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh;

– Trình bày tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn APA.

* Chương trình:

– Chuỗi sự kiện gồm các toạ đàm, hội nghị/hội thảo chuyên đề, tập huấn, diễn đàn, giới thiệu sản phẩm giáo dục, v.v. trước Ngày chính hội.

– Ngày chính hội bao gồm các báo cáo phiên toàn thể và báo cáo trình bày ở các tiểu ban song song.

* Link đăng ký ngày chính hội: http://bit.ly/DangkyUNC2022 (MIỄN PHÍ THAM DỰ)

* Hỗ trợ thông tin:

  • Điện thoại: 02466886971 (Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN)
  • Email: UNC@ulis.vnu.edu.vn hoặc. khcnulis@gmail.com
  • Fanpage: fb.com/khcn.ulis
  • Group: fb.com/groups/ulisnationalconference
  • Địa chỉ gửi bài: ocs.ulis.vnu.edu.vn