Link đăng ký tham gia Hội thảo UNC2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Link đăng ký tham gia Hội thảo UNC2021

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 24.4.2021.

Các đại biểu có thể đăng ký tham gia Hội thảo tại: http://bit.ly/UNC2021dangky

……………………………………………………………………………………………….

* Thời gian: ngày 24 tháng 4 năm 2021

* Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN (Số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) & Trực tuyến qua Zoom Meetings. * Nội dung chính của Hội thảo:

1. Ngôn ngữ học;

2. Giảng dạy ngôn ngữ (ngoại ngữ, tiếng Việt) cho mọi đối tượng (người Việt Nam, người nước ngoài, người học các cấp v.v.);

3. Quốc tế học (văn hóa, văn học, chính trị, tôn giáo, v.v.);

4. Đổi mới/cải tiến dạy-học ngoại ngữ;

5. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên các bậc học;

6. Công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ;

7. Công nghệ trong giáo dục ngoại ngữ;

8. Các vấn đề liên quan, các chủ đề thuộc một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan khác.

* Quy định bài viết: Toàn văn: có thể viết bài bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; Tiêu đề, tóm tắt, từ khóa: phải viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; Trình bày tài liệu tham khảo theo tiêu chuẩn APA. Thể lệ gửi bài viết: https://bitly.com.vn/jue5d6

* Chương trình dự kiến 03 workshop tiền hội thảo (Dự kiến tổ chức ngày 17.01.2021; 14.3.2021 & 28.3.2021, giới hạn số lượng tham dự: 50 người trực tiếp và 250 người trực tuyến mỗi workshop, có cấp giấy chứng nhận) 02 báo cáo phiên toàn thể và 90 báo cáo trình bày ở 16 tiểu ban song song (24.4.2021)

* Kinh phí tham dự Hội thảo:

1. Phí thẩm định bài: 600.000đ/bài (toàn văn); 200.000đ/bài (tóm tắt)

2. Phí tham dự: 100.000đ (trực tuyến); 300.000đ (trực tiếp)

3. Phí in và nhận kỷ yếu toàn văn: 250.000đ/cuốn (nhận qua đường bưu điện); 200.000đ (nhận trực tiếp tại Trường ĐHNN) 

* Thông tin tài khoản: Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN Số tài khoản: 21510005595995 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội.

* Đầu mối liên hệ: Ms. Trần Thị Hoàng Anh (0934621062)

Email: conference@ulis.vnu.edu.vn