trao chứng nhận – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: trao chứng nhận

Lễ trao giấy chứng nhận các khóa bồi dưỡng tập huấn về khảo thí cho giáo viên Trường Ngôi sao Hà Nội và công bố kết quả chính báo cáo rà soát đánh giá chương trình Tiếng Anh Trường NSHN

Ngày 19/2/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận các khóa bồi dưỡng tập huấn về khảo thí cho giáo viên Trường Ngôi sao Hà Nội và công bố kết quả chính báo cáo rà soát đánh giá chương trình Tiếng Anh Trường NSHN.