tọa đàm quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: tọa đàm quốc tế

[UNC2023] Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”

Ngày 1/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với thành viên dự án DOOR , cộng đồng chuyên môn 3T CoP đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ” theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.