sketchnote – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: sketchnote

Sinh viên ULIS chia sẻ cảm nhận sau buổi học Sketchnote đầu tiên

Ngày 6/8/2020, môn học Sketchnote đã chính thức được tiến hành giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Mặc dù mới tham gia buổi học đầu tiên song sinh viên ULIS đã để lại rất nhiều lời chia sẻ đầy xúc động cũng như nhanh chóng tiếp thu kiến thức được truyền tải trong tiết học.