hợp tác tiếng Đức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: hợp tác tiếng Đức

Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế của UBGD phổ thông Đức tại nước ngoài với các cơ quan giáo dục tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017

Ngày 26/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế của Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZFA) với các cơ quan giáo