Chào Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Chào Ngoại ngữ

[Clip] Chào Ngoại ngữ 2015

“Quyết định đi Chào Ngoại ngữ đúng là không phí công mà. Các anh chị trường mình dàn dựng các tiết mục công phu thật đấy, xem đã hết cả mắt!! Còn cả công chúa nữa đáng yêu kinh khủng câu cuối cùng còn cảm