20222023.tuan37 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan37

Gặp mặt 2 đội thi tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh – sinh viên lần thứ V và Chung kết Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”

Ngày 13/03/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt hai đội thi tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh – sinh viên lần thứ V và Chung kết Cuộc thi