20222023.tuan31 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan31

Vinh quang đang chờ tại cuộc thi Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 ULIS INNO MARATHON 2023

Vinh quang là kết quả ngọt ngào có được từ những ý tưởng được đưa vào thực tiễn và triển khai có hiệu quả. Điều đó đúng với mọi phương diện của đời sống và cũng là cái đích mà mọi hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN nhắm tới, một trong số đó là Cuộc thi Đổi mới sáng tạo năm học 2022-2023 ULIS INNO MARATHON 2023.