Thông báo tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức thi thử vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023

[INFOGRAPHIC VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC ĐỢT THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ NĂM 2023]

 Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ tiếp tục tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ theo hướng đánh giá năng lực trên nền tảng kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2021 và 2022.

Nhằm giúp thí sinh làm quen, tiếp cận với định dạng đề thi cũng như cách thức làm bài thi mới đã được ban hành theo quyết định 2720/QĐ-ĐHNN ngày 05/12/2022 của Nhà trường về cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2023, tự tin chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh THPT Chuyên Ngoại ngữ chính thức, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 03 đợt thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Hình thức thi: Trực tiếp

Đợt 1: Chủ Nhật, ngày 19/02/2023 Tiếng Anh

Đợt 2: Chủ Nhật, ngày 19/3/2023 Tiếng Anh

Đợt 3: Chủ Nhật, ngày 16/4/2023 Tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn

Xem toàn văn thông báo thi thử tại LINK: http://flss.vnu.edu.vn/tin-tuc/infographic_thithuCNN_2023