20222023.tuan14 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan14

ULIS FIRE JOURNAL – VOL 6

ULIS FIRE JOURNAL – Nơi tổng hợp đầy đủ nhất thông tin về các hoạt động NCKH, ĐMST, KN của học sinh sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; Nơi giới thiệu các gương mặt nổi bật, các hoạt động, đề tài, dự

[UNC2023] Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ”

Ngày 1/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với thành viên dự án DOOR , cộng đồng chuyên môn 3T CoP đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại ngữ” theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.