20222023.tuan11 – Trang 3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan11

Đại hội Chi bộ Trung tâm Khảo thí nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 9/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Trung tâm khảo thí, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.