20222023.tuan11 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20222023.tuan11

Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 14/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 13/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Phòng HCTH – HT&PT, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 12/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 12/9/2022 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội được tổ chức nhằm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025; Kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.