20212022.tuan52 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan52

Xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thầy cô giáo và chuyên gia huấn luyện thực hành thực tế tại các doanh nghiệp

Ngày 16/06/2022, Hội nghị kết nối “Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp trong trường đại học” với chủ đề về xây dựng mạng lưới kết nối giữa học viên (cán bộ Nhà trường), chuyên gia huấn luyện và các doanh nghiệp start-up, thực hành