20212022.tuan23 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan23

Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao năng lực sư phạm dành cho giáo viên ngoại ngữ bậc THCS và THPT tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Ngày 28/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao năng lực sư phạm dành cho 120 giáo viên ngoại ngữ bậc THCS và