20212022.tuan11 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan11

Giới thiệu về cộng đồng ULIS Bookworm

Xin mời các thầy cô, học sinh sinh viên và các bạn đọc yêu sách tham gia nhóm ULIS Bookworm.     ULIS Bookworm là một ý tưởng đang được triển khai thử nghiệm với mục đích tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia