20202021.tuan39 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20202021.tuan39

Chương trình Hội thảo UNC2021

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” diễn ra vào 24.4.2021.   BTC xin chia sẻ Timeline của Hội thảo cũng như thông tin về các báo cáo phiên

Công thức của cuộc sống hạnh phúc

Ngày 19/3/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công thức của cuộc sống hạnh phúc” tại Homies B2.  Đây là hoạt động hướng tới Ngày quốc tế hạnh phúc 20/03 do