Đăng ký tham gia buổi giới thiệu học bổng Fulbright – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đăng ký tham gia buổi giới thiệu học bổng Fulbright

Thời gian: 3.00 chiều Chủ Nhật 29/03/2020
 
Địa điểm: Hội thảo diễn ra online bằng phần mềm Zoom
 
Đối tượng: Giảng viên & sinh viên trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc Gia Hà Nội và các cá nhân quan tâm tới học bổng Fulbright
 
Diễn giả:
– Chị Hạnh T. Nguyễn – trợ lý chương trình học bổng Fulbright tại Việt Nam.
– Chị Hoàng Thị Thanh Huyền – giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN, nhận học bổng Fulbright chương trình thạc sĩ năm 2015.
– Chị Dương Hồng Anh – giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN, nhận học bổng Fulbright chương trình trợ giảng năm 2016.
– Chị Phạm Hoa – giảng viên trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia HN, nhận học bổng Fulbright chương trình thạc sĩ năm 2020.
 
Hướng dẫn: Người tham gia vui lòng điền đầy đủ thông tin và để lại địa chỉ e-mail trong form này. Ban tổ chức sẽ gửi đường link tham gia hội thảo tới quý vị qua e-mail.
 
Người tham gia được khuyến khích đọc trước về học bổng Fulbright và đặt câu hỏi trước để diễn giả chuẩn bị. Thông tin về các học bổng Fulbright, quý vị có thể đọc tại đây: