Ra mắt Chuyên trang Tuyển sinh Đại học ULIS năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ra mắt Chuyên trang Tuyển sinh Đại học ULIS năm 2021

Nhằm hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà trường đã xây dựng Chuyên trang Tuyển sinh Đại học ULIS năm 2021 tại địa chỉ: http://ulis.vnu.edu.vn/tuyensinh2021/.

Đây là chuyên trang cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học chính quy của Nhà trường, giải đáp các thắc mắc cơ bản về công tác tuyển sinh, đồng thời cung cấp các thông tin về các chương trình đào tạo, hoạt động của sinh viên, giới thiệu các môn học, thông tin về việc làm, học bổng, thực tập, câu lạc bộ, đời sống sinh viên,…

 

Ngoài chuyên trang tuyển sinh, thí sinh có thể theo dõi thông tin tuyển sinh và giải đáp tư vấn tuyển sinh đại học tại: