Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 02/8/2022, BCH Công đoàn Trường và Ban Thanh tra nhân dân tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Tại hội nghị, đồng chí Khoa Anh Việt, Phó Trưởng phòng Chính trị & Công tác HSSV, thành viên Ban Thanh tra nhân dân đã được tín nhiệm bầu giữ chức danh Trưởng ban. 

Cùng ngày BCH Công đoàn Trường đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-CĐĐHNN về việc công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nhiệm kỳ 2022-2024 và thảo luận xây dựng Hướng dẫn hoạt động thanh tra nhân dân Trường trong giai đoạn 2022-2024.