Thông báo tổ chức Tập huấn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của giảng viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tổ chức Tập huấn xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của giảng viên

Căn cứ vào Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng thông báo về kế hoạch tổ chức buổi Tập huấn áp dụng Quy định số 766/QĐ-ĐHNN vào xây dựng kế hoạch năm học cho giảng viên trường ĐHNN, ĐHQGHN như sau:
I. Buổi thứ nhất
1. Thành phần:
Giảng viên giữ chức vụ quản lý.
2. Thời gian: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 08/8/2022 (thứ Hai).
3. Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên
4. Link xác nhận tham gia buổi tập huấn: https://forms.gle/47HwT92hBTSN3ek67
5. Link xác nhận đăng ký ăn trưa: https://forms.gle/XnFRrMPopA71qCL79
II. Buổi thứ hai
1. Thành phần:
Toàn thể giảng viên
2. Thời gian: Từ 14h00 đến 16h00 ngày 12/8/2022 (thứ Sáu).
3. Hình thức: Zoom meeting Meeting ID: 952 2181 2795 Passcode: th1208
Đặt tên theo cú pháp: Khoa- Họ và tên ( Khoa SPTA- Nguyen Van A)
4. Link xác nhận tham gia buổi tập huấn: https://forms.gle/WsWTvy3MHZKZpzpSA
5. Thời hạn xác nhận tham gia : Trước 14h00 ngày 05/08/2022
III. Nội dung tập huấn:
– Phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ
Trân trọng./.