Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và ĐH tại ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và ĐH tại ĐHQGHN

Ngày 8/3/2018, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc ĐH tại ĐHQGHN.

Quy định này gồm 4 chương, 12 điều quy định điều kiện xét tuyển thẳng cho học sinh THCS dự tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và học sinh thuộc hệ chuyên của các trường THPT chuyên thuộc và không thuộc ĐHQGHN vào bậc đại học tại ĐHQGHN.

Quyết định 769/QĐ-ĐHQGHN

Theo VNU Media