Mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về nghiên cứu và công bố quốc tế R123 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội