Mẫu phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội