LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 TỪ NGÀY 08.5.2017 ĐẾN NGÀY 14.5.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 TỪ NGÀY 08.5.2017 ĐẾN NGÀY 14.5.2017

THỨ HAI, 08.5.2017

8h00 tại HT 1, Nhà B, Trường ĐHSPHN: PHT Nguyễn Xuân Long dự Khai mạc lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cụm 3 năm 2017.

9h00 -10h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai dự án đợt 2 về trang bị thiết bị đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy (Phòng QT), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL); lãnh đạo Ban Quản lý Dự án ĐHQGHN.

14h00 tại phòng 101, A3: Họp Tiểu ban đánh giá Hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự tuyển đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017.

Thành phần: Các thành viên theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

THỨ BA, 09.5.2017

8h00-10h00 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng phòng HTPT, Trưởng phòng KHTC, lãnh đạo Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ.

10h00-11h30 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng gặp gỡ các giảng viên và cán bộ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy và toàn thể cán bộ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ.

16h00 tại 19 Duy Tân: Làm việc với lãnh đạo tập đoàn Viettel về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng HTPT, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa: Khoa Sư phạm tiếng Anh, Khoa tiếng Anh; lãnh đạo Khoa Đào tạo &BDNN.

THỨ TƯ, 10.5.2017

8h00-9h30 tại phòng 410, A1: Họp tổng kết công tác tổ chức Hội thảo Quốc gia năm 2017 và Ngày hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Ban tổ chức Hội thảo Quốc gia, Ban tổ chức Ngày hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp, Phòng KHCN.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp về hệ thống ôn luyện và thi thử trực tuyến.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Quỳnh Yến (TT.KT), Lê Thị Khánh Trang (Phòng KHTC), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT&BDNN), Vũ Thị Thanh Nhã (Trưởng KTA).

THỨ NĂM, 11.5.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Nguyễn Việt Hùng, chuyên ngành LL&PP dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 641/QĐ-ĐHNN ngày 7/4/2017 của Hiệu trưởng.

14h30 -16h00 tại phòng 201, A1: Làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học bang Marinduque, Philippines về việc hợp tác giữa hai Trường.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, các ông: Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT), Lâm Quang Đông (Phòng KHCN), Vũ Hải Hà (Khoa SPTA), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT&BDGV).

THỨ SÁU, 12.5.2017

8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: Bí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.

9h00 tại Hội trường ĐHKTQD: Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Cử nhân VB2 cho cán bộ giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa 2013-2016.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo và chuyên viên Khoa ĐT&BDNN.

9h00-10h00 tại phòng 301, A1: Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể cán bộ Bộ môn Tâm lý Giáo dục.

10h00 -11h30 tại phòng 410, A1: Gặp mặt sinh viên sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Nhật Bản, cán bộ phụ trách thực tập và 10 sinh viên đã hoàn thành khóa thực tập; đại diện đối tác.

13h30 tại HT Ngụy Như Kontum, 19 Lê Thánh Tông: PHT Ngô Minh Thủy dự Lễ kỷ niệm 15 năm truyền thống Khoa Sau đại học và ra mắt Khoa Các khoa học liên ngành.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp xây dựng kế hoạch và kịch bản về công tác truyền thông trên hệ thống LCD và Poster frame.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, PGS. Nguyễn Lân Trung, các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (Phòng CT&CTHSSV); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thái Bình (TT.CNTT-TT&HL).

16h00 tại HT 2, nhà Sunwah: Tổ chức Lễ trao Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng Tiếng Trung cho cán bộ công chức Tổng cục Hải quan.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa ĐT&BDNN, Phòng HTPT và các đại biểu (theo Giấy mời).

THỨ BẢY, 13.5.2017

8h00(cả ngày) tại Hòa Lạc: ĐHQGHN tổ chức Hội thảo định hướng về đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Phòng TCCB phối hợp với Khoa NN&VH Trung Quốc thực hiện Công văn số 9388/CV-TWĐTN-BTC về việc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 17, hạn trước ngày 10/5/2017.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP