LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ 16.01 ĐẾN 22.01.2017) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (TỪ 16.01 ĐẾN 22.01.2017)

THỨ HAI, 16.01.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp về xây dựng chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phát triển nguồn lực.

Thành phần: Ban Giám hiệu, các ông, bà: Trịnh Đức Thái (Phòng TCCB), Nguyễn Văn Sơn (Trung tâm Phát triển nguồn lực), Lê Khánh Trang (Phòng KHTC), Phạm Văn Kim (Phòng Quản trị), Hoa Ngọc Sơn (Trung tâm GDQT).

 • 14h00-15h30 tại phòng Hội thảo, KP: Hội nghị cán bộ viên chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Phó Trưởng khoa, Khoa NN&VH Pháp.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể cán bộ viên chức Khoa NN&VH Pháp.

 • 14h00-17h00 tại phòng 509, A1: Hội thảo tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 trường PTCNN

Thành phần: Phòng HTPT, các giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp 11-PTCNN.

 14h00-16h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Giáo trình tiếng Trung môn Văn học Trung Quốc 2.

Thành phần: Toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 247/QĐ-ĐHNN ngày 10/01/2017 của Hiệu trưởng.

 14h00-14h15 tại phòng Hà Nội, Sunwah, A1: Tiếp đoàn giảng viên – sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ Văn Tảo, Đài Loan. (14h15-20h00: Giao lưu với sinh viên Khoa NN&VH Trung Quốc)

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Hợp tác và Phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trung tâm Giáo dục Quốc tế.

 THỨ BA, 17.01.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Họp xây dựng kế hoạch hợp tác với Quỹ Sunwah.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, các ông, bà: Phạm Minh Tiến, Nguyễn Hoàng Anh (Khoa NN và VH Trung Quốc), Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT), Hoa Ngọc Sơn (Trung tâm GDQT).

 • 8h30-10h30 tại phòng 101, A3: Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề án mở chương trình thạc sỹ tiếng Hàn Quốc của Trường ĐHNN.

Thành phần: Toàn thể Hội đồng Theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHNN ngày 12/01/2017 về việc nghiệm thu Đề án mở chương trình thạc sỹ tiếng Hàn Quốc của Trường ĐHNN.

 • 10h00-11h30 tại phòng 301, A1: Trao đổi một số nội dung công tác đào tạo Đại học chính quy và Sau đại học.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa Sau đại học.

14h00-15h30 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Giáo trình tiếng Đức môn Biên dịch.

Thành phần: Toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHNN ngày 11/01/2017 của Hiệu trưởng.

 • 15h30-17h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Giáo trình tiếng Đức môn Phiên dịch.

Thành phần: Toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHNN ngày 11/01/2017 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 18.01.2017

 • 8h00-8h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

 • 8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

 • 8h30 tại Trường ĐH Nội vụ: Lễ khai giảng khoá QH2016.F.6.E Đại học hệ VLVH, chương trình văn bằng 2 cho cán bộ của Trường ĐH Nội vụ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Ban chủ nhiệm và các cán bộ Khoa ĐT&BDNN.

q       10h30 tại tầng 1, nhà Sunwah: Tổ chức buổi gặp mặt tất niên cán bộ cốt cán, gặp mặt chia tay CBVC nghỉ hưu năm 2016.

Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường, Bí thư và Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường, Chủ tịch HSV Trường, Trưởng Ban thanh tra ND, Trưởng Ban nữ công, Bí thư các chi bộ, Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát triển, đại diện BCH Hội cựu giáo chức Trường, cán bộ viên chức nghỉ hưu năm 2016 (Đại biểu tham dự buổi gặp mặt tất niên mặc đồng phục của Trường).

 • 14h00-16h00 tại phòng 406, A1: Họp Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở mã số N.14.06 “Rèn luyện kỹ năng diễn đạt nói trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu về ngoại ngữ cho sinh viên năm thứ 2 khoa NN&VH Pháp”, do ThS. Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì.

Thành phần: Thành viên Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 2335/QĐ-ĐHNN ngày 26/12/2016 của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

THỨ NĂM, 19.01.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30-10h30 tại phòng 101, A3: Hội đồng nghiệm thu Đề Bộ quy trình quản lý đào tạo Sau đại học của Trường ĐHNN.

Thành phần: Toàn thể Hội đồng Theo Quyết định số 275 /QĐ-ĐHNN ngày 13/01/2017 về việc nghiệm thu Bộ quy trình quản lý đào tạo Sau đại học của trường của trường ĐHNN.

 • 8h45-12h30 tại phòng 509, A1: Tổ chức chương trình giao lưu sinh viên với Trường Đại học Thammasat Thái Lan.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT, Phòng Chính trị và CTHSSV, Đoàn Thanh niên Trường, giáo viên và sinh viên tiếng Thái.

 THỨ SÁU, 20.01.2017

 • 14h00-15h30 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Giáo trình tiếng Pháp môn Tiếng Pháp Du lịch khách sạn.

Thành phần: Toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 10/01/2017 của Hiệu trưởng.

 • 15h30-17h00 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Giáo trình tiếng Pháp môn Tiếng Pháp Du lịch khách sạn nâng cao.

Thành phần: Toàn thể các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNN ngày 10/01/2017 của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

 1. Phòng CT&CTHSSV thực hiện CV số 10/ĐHQGHN-CTHSSV về học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017, hạn trước ngày 17/01/2017; Thực hiện CV số 73/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 10/01/2017 v/v giới thiệu SV tham dự chương trình trải nghiệm thực tế Mùa xuân 2017 tại Nhật Bản, hạn trước 16h00 ngày 18/01/2017.
 2. Phòng KHCN thực hiện CV số 09/ĐHQGHN-KHCN về đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ theo nghị định thư theo chương trình hợp tác Zim (VN-CHLB Đức), hạn trước ngày 20/01/2017.
 3. Phòng TCCB thực hiện TB số 49/TB-ĐHQGHN v/v thông báo nhận bằng khen và giấy chứng nhận 2015-2016 của các tập thể, cá nhân, hạn trước ngày 20/01/2017.