Lễ khai giảng Khóa QH.2018 F4, F6 đại học hệ VLVH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ khai giảng Khóa QH.2018 F4, F6 đại học hệ VLVH

Lễ khai giảng Khóa QH.2018 F4, F6 đại học hệ VLVH vào ngày 24/9/2018