[Infographic] Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Infographic] Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Infographic Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2023 của Nhà trường.