Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ khóa XIX đã diễn ra ngày 28/4/2021 với sự tham dự đầy đủ của 15 đồng chí Đảng ủy viên. 

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ đã nghe báo cáo hoạt động trong tháng 04/2021 của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; thông qua báo cáo hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ tháng 04/2021 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2021.

Ban Chấp hành cũng nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và thống nhất các chủ trương: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng lịch làm việc với các chi bộ trực thuộc và kiểm tra giám sát việc thực hiện 01 năm Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XIX trong tháng 5/2021. Cũng trong tháng 5/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy sẽ tổ chức Hội nghị Đảng ủy mở rộng để rà soát 04 chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX.  Một nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên giáo Đảng ủy trong tháng 5 là tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Chi ủy các chi bộ cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin đúng đắn, đặc biệt lưu ý là các thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Trường. Ngoài ra, Văn phòng Đảng ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy được giao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng cho Chi ủy của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trong tháng 5/2021.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Đảng ủy về công tác cán bộ, cơ cấu tổ chức, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ nhất trí bổ nhiệm TS. Nguyễn Thúy Lan, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo giữ chức Trưởng Phòng Đào tạo; điều chuyển và bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ giữ chức Trưởng Khoa Sư phạm tiếng Anh. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ đồng ý cho đồng chí Vũ Hải Hà, Khoa Sư phạm tiếng Anh thôi giữ chức danh Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, và đồng ý cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga thôi giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

08 quần chúng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ biểu quyết nhất trí kết nạp vào hàng ngũ của Đảng gồm 04 sinh viên chi bộ Khoa Sư phạm tiếng Anh, 01 sinh viên chi bộ Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, 01 sinh viên chi bộ Khoa NN&VH Nhật Bản, và 02 sinh viên chi bộ Khoa NN&VH Nga. Ban Chấp hành  cũng nhất trí chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị của chi bộ Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Hội nghị khép lại sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả.