Hội nghị “3 trong 1” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Trước giờ G – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội nghị “3 trong 1” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Trước giờ G

Tháng 11 hàng năm, hòa trong không khí náo nức, rộn ràng của Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thường cũng là thời điểm diễn ra 2 sự kiện quan trọng khác tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN: Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh và Hội nghị công tác đào tạo, học sinh sinh viên. Năm nay, 2 sự kiện này sẽ lần đầu tiên được tổ chức chung với Hội nghị sơ kết 3 năm Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy để trở thành một hội nghị độc đáo: Hội nghị “3 trong 1”.
 
Từ Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy
Tên gọi đầy đủ của Đề án là: “Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy các bậc học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2025” được ban hành kèm theo Quyết định số 2052/QĐ-ĐHNN ngày 28/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Có thể khái quát 5 mục tiêu chính của Đề án như sau:
(1) Đổi mới các hoạt động giảng dạy ở các bậc học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN theo hướng tiếp cận và áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại trong nước và thế giới;
(2) Tạo ra các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác đào tạo, làm thay đổi tư duy và phương thức tổ chức dạy học;
(3) Nâng cao năng lực giảng dạy, năng lực kiểm tra đánh giá, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, giảng viên.
(4) Nâng cao năng lực sáng tạo và tính tự chủ, năng lực học tập suốt đời, khả năng thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh và những thách thức của công việc cho người học;
(5) Đầu tư cơ sở hạ tầng (thư viện, học liệu, giáo trình, phòng lab) bám sát các mục tiêu đề ra một cách hiệu quả;
Năm 2022 này, tròn 3 năm Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy đi vào thực tế. Đây là lúc để nhìn lại những điều Đề án đã làm được, chưa làm được, từ đó có những định hướng phù hợp cho những năm tiếp theo.
 
Đến Hội nghị “3 trong 1”
Đúng với tên gọi, Hội nghị “3 trong 1” là sự kết hợp của 3 hội nghị quan trọng sẽ diễn ra chỉ trong ngày 15/11/2022. Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng công tác chuẩn bị cho một sự kiện lớn như vậy đã kéo dài trước đó nhiều tháng. Có thể điểm qua những hoạt động chính đã triển khai như sau:
– Tạo và chia sẻ kho lưu trữ online các báo cáo, tham luận liên quan đến Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN từ năm 2019 đến nay.
(Kho lưu trữ tại: https://bit.ly/3WILUEQ)
– Đặt hàng 22 tham luận phục vụ cho Hội nghị. Điểm mới đặc sắc năm nay chính là mỗi tham luận được trình bày theo hình thức video/audio hóa bên cạnh bản word như truyền thống. Cả 2 phiên bản của các tham luận đều đã hoàn thành và gửi cho Ban Tổ chức để sẵn sàng chia sẻ cho các đại biểu tham dự.
Các tham luận bản word tham khảo tại: https://bit.ly/3in1word
Các tham luận bản audio, video sẽ được cập nhật hàng ngày trên các kênh truyền thông của nhà trường.
– Phân chia các đại biểu tham dự thành 6 nhóm tương ứng với 6 chủ đề trọng tâm của Hội nghị: (1) Đổi mới hoạt động giảng dạy; (2) Tuyển sinh và truyền thông tuyển sinh; (3) Hỗ trợ người học; (4) Bồi dưỡng và phát triển đội ngũ; (5) Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới giảng dạy; (6) Phát triển năng lực người học.Ngay từ bây giờ, những cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi trong các nhóm để tìm ra những ý tưởng xuất sắc sẽ trình bày tại Hội nghị.
Một bật mí nhỏ là trong Hội nghị sẽ có phần kiểm tra kiến thức dưới dạng một trò chơi đơn giản nhưng phần thưởng sẽ không đơn giản chút nào.
Hãy cùng đếm ngược thời gian để đón chờ những điều thú vị sẽ diễn ra tại Hội nghị ngày 15/11 tới.
Phòng Đào tạo

DANH SÁCH CÁC THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 3 TRONG 1

STT

Tham luận

Người thực hiện

Thời gian đăng truyền thông

             1.             

Sơ kết đổi mới hoạt động giảng dạy bậc đại học chính quy tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video: https://drive.google.com/file/d/1umKeYBNab9MXqYNutBf_cywCXNfkYtnJ/view?usp=sharing

TS. Nguyễn Thúy Lan

08/11

             2.             

Những kết quả nổi bật trong đổi mới hoạt động giảng dạy bậc trung học phổ thông tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022 và định hướng giai đoạn 2022-2025

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1bpvrpDFfMji-UgKTyhz7lq5DZfBYsMvH/view?usp=share_link

TS. Nguyễn Phú Chiến

             3.             

Sơ kết đổi mới hoạt động giảng dạy bậc sau đại học tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/drive/folders/1zI2Yxsrz7uzhVMqgUQ_6s902fdS85PA6?usp=sharing

TS. Huỳnh Anh Tuấn

09/11

             4.             

Tổng kết công tác tuyển sinh 2022 và đề xuất phương án tuyển sinh năm 2023: bậc sau đại học

Link video:

https://drive.google.com/drive/folders/1zI2Yxsrz7uzhVMqgUQ_6s902fdS85PA6?usp=sharing

TS. Huỳnh Anh Tuấn

             5.             

Hoạt động bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1Bq8O0tQD10Qm9GgQKBHsKY5H7UG6GxXg/view?usp=sharing

TS. Dương Quỳnh Hoa

             6.             

Những kết quả nổi bật trong đổi mới hoạt động giảng dạy bậc trung học cơ sở tại trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ, ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022 và định hướng giai đoạn 2022-2025

Link video:

https://drive.google.com/drive/folders/1EbUZInC1HnzmjdwNqfpSQRM0GX7GGCsC?usp=sharing

ThS. Nguyễn Huyền Trang

 

10/11

             7.             

Tổng kết công tác tuyển sinh 2022 và đề xuất phương án tuyển sinh năm 2023: bậc THCS

Link video:

https://drive.google.com/drive/folders/1EbUZInC1HnzmjdwNqfpSQRM0GX7GGCsC?usp=sharing

ThS. Nguyễn Huyền Trang

             8.             

Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Sư phạm tiếng Anh giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://docs.google.com/presentation/d/18HNGbcmSUDd-yuWs4akF7-0Obv-wdeSc/edit?usp=share_link&ouid=102131236968639975083&rtpof=true&sd=true

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

             9.             

Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1bIvBRYZPNBzCnudm5yqCr4nBlnAPzub8/view?usp=share_link

TS. Phạm Minh Tiến

11/11

         10.             

Thiết kế và triển khai các hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực toàn diện cho người học tại Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Pháp giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1SzaMd8Mr-FB4Nuhz0nxgvBqFeaIechEu/view?usp=sharing

TS. Đàm Minh Thuỷ

         11.             

Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Đức giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/thuyltb1978_ulis_vnu_edu_vn/EcJMBGypsGhPmKb_-eOF3R4Bn0U1i8SGbO1LjvQQo7WhcQ?e=6gOewN

TS. Lê Thị Bích Thuỷ

         12.             

Hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học đóng góp vai trò trong việc triển khai Đề án Đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa NN&VH Hàn Quốc giai đọan 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1Kn-mn6gY93qswzqdjBEiQowW6vwjIneb/view?usp=drivesdk

TS. Trần Thị Hường

12/11

         13.             

Cải tiến nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHNN, ĐHQGHN

giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://vnueduvn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/doannv_vnu_edu_vn/ERBjb0ZJv9pApBiY5uqCX-ABcyw4RsIz6ow1kNHWOlHA3w?e=uscpz0

TS. Phạm Văn Kim

         14.             

Cải tiến công tác lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kdclngoaingu_ulis_vnu_edu_vn/ERG1viq2mkJNpa4H0ZbQP6sBkRXDzxwJO7lqtNwh1f9j-g?e=2ya48g

TS. Nguyễn Ninh Bắc

         15.             

Những kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên đáp ứng mục tiêu Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1aEodLyCOanNJiEJNBf5UR0KDyjgBWDqd/view?usp=sharing

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

13/11

         16.             

Tổng kết công tác tuyển sinh 2022 và đề xuất phương án tuyển sinh năm 2023: bậc THPT

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1yrkYjtZSXgodUVZ5AzTaOuq7a6crDd6C/view?usp=share_link

TS. Lại Thị Phương Thảo

         17.             

Tổng kết công tác tuyển sinh 2022 và đề xuất phương án tuyển sinh năm 2023: bậc đại học

Link video:

https://drive.google.com/file/d/1GEBer4UJdvzKltAvjaskufnotF8cXT7t/view?usp=sharing

ThS. Nguyễn Việt Hùng

         18.             

Những kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ người học tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022 và định hướng giai đoạn 2022-2025

Link video:

https://drive.google.com/file/d/18wkjA_Xe2fKHwZbfCehBPzeuv4L9VrAO/view?usp=sharing

ThS. Vũ Văn Hải

14/11

         19.             

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ Đổi mới các hoạt động giảng dạy tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

Link video:

https://ulisvnueduvn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tuanth_ulis_vnu_edu_vn/EUUSPJVvo-RBg_odUdxwZn8BQNO-EY5XbMdV-jw3F49sfw?e=7j415Z

ThS. Trịnh Hải Tuấn

         20.             

Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên đáp ứng mục tiêu đổi mới hoạt động giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản giai đoạn 2019-2022

Link video: https://drive.google.com/file/d/1Y5i91klaDZL-lOXaQdQi9D-C_xMBHZcq/view?usp=sharing

TS. Đào Thị Nga My

         21.             

Đầu tư cho đổi mới hoạt động giảng dạy tại trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2022

ThS. Lê Thị Khánh Trang

(Không gửi tham luận trước)

 

         22.             

Đổi mới hoạt động giảng dạy – Những bước đi tiếp nối

PGS.TS. Hà Lê Kim Anh

(Trình bày trực tiếp, không gửi tham luận trước)