FAQs – Frequently Asked Questions – Câu hỏi thường gặp về KHCN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

FAQs – Frequently Asked Questions – Câu hỏi thường gặp về KHCN

Kính thưa các thầy cô. Trong đợt tập huấn vừa rồi, khi trao đổi có nổi lên một số vấn đề, câu hỏi, Phòng KHCN xin giải đáp như sau:

 1. Hỏi: Nếu cán bộ thừa giờ (vượt mức) NCKH thì có được chuyển số giờ thừa sang giờ dạy hoặc tính tiền thừa giờ giảng dạy không?

Trả lời: không.

 1. Hỏi: Hỗ trợ công bố quốc tế cho người đang học tại ĐHQGHN như thế nào?

Trả lời: theo đúng công văn số 3173/HD-ĐHQGHN ngày 29 tháng 9 năm 2017 của ĐHQGHN (chỉ những học viên và NCS đang học tại ĐHQGHN và các đơn vị thành viên của ĐHQGHN có công bố quốc tế, trong đó ghi rõ tên ĐHQGHN và/hoặc đơn vị thành viên như ULIS.

 1. Hỏi: Bài báo mà mỗi hội đồng CDGSNN cho tạp chí đăng bài báo ấy một mức điểm khác nhau thì được tính giờ như thế nào?

Trả lời: sẽ tính mức cao nhất để đảm bảo quyền lợi của giảng viên.

Bài báo đăng tạp chí quốc gia (trong nước): phải là tạp chí có mã số và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận và tính điểm. Cán bộ đăng bài của mình ở tạp chí nào thì cần tra cứu cụ thể tạp chí được công nhận ở các HĐCDGSNN ngành và liên ngành trên các website liên quan. Danh sách đã cung cấp trong cuốn tài liệu đợt tập huấn vừa rồi chỉ là ví dụ tham khảo về HĐCDGSNN ngành Ngôn ngữ học mà thôi, tức là không thể đầy đủ tất cả danh sách tạp chí mà các hội đồng ngành/liên ngành công nhận.

Bài báo đăng tạp chí chuyên ngành nước ngoài: phải là tạp chí có uy tín, có mã số, được giới chuyên môn công nhận, và không nằm trong danh mục http://allfakejournals.blogspot.com/2013/01/list-of-bogus-journals-fake-journals.html. Bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ở đường link này không có giá trị, không được kê khai và tính giờ.

 1. Hỏi: thời điểm kê khai bài báo và các công trình để được tính giờ là lúc nào?

Trả lời: phần mềm Hệ thống Quản lý KHCN sắp được nghiệm thu và đưa vào sử dụng sẽ lấy mốc tính giờ hàng năm là từ ngày 01/08 năm nay đến hết 31/7 năm sau, theo đúng năm học hiện nay. Cán bộ sẽ nhập dữ liệu vào hệ thống này, trong đó có bài báo và các công trình của mình để được tính giờ, thay cho việc tính toán kê khai thủ công trước đây. Phòng KHCN và các đơn vị liên quan sẽ có thông báo cụ thể sau.

 1. Hỏi: Quy định về miễn giảm giờ KHCN thế nào?

Trả lời: về số giờ giảng dạy cán bộ được miễn giảm như thế nào, tỉ lệ bao nhiêu vì lý do sức khoẻ, thai sản, chức vụ quản lý, đi học thạc sĩ, NCS TS, v.v. thì số giờ NCKH cũng áp dụng mức miễn giảm tương tự.

 1. Đề xuất: hỗ trợ khai thác tài liệu quốc tế.

Trả lời: Trung tâm CNTT – TT và Học liệu sẽ hỗ trợ hết mức.

 1. Hỏi: Sách tham khảo nào được tính giờ?

Trả lời: Sách tham khảo/tương đương trong Quy định 1868 ngày 15/9/2017 (tr. 9 trong tập tài liệu đã phát) bao gồm những loại như tài liệu tham khảo in trên giấy hoặc số hoá, tài liệu phục vụ đào tạo, bài giảng online, v.v. do cán bộ chủ trì hoặc tham gia biên soạn được các NXB xuất bản và có mã số chuẩn quốc tế ISBN. Không tính những tài liệu như tập hợp đề thi, bài tập luyện tăng cường, v.v. phục vụ thị trường. Ở đây khó có thể liệt kê hết các loại nên chỉ có thể diễn đạt là sách tham khảo/tương đương (những tài liệu tương tự). Do vậy, khi kê khai, cán bộ cần cân nhắc những công trình nào có thể đưa vào để tính giờ. Khi triển khai trên phần mềm Hệ thống Quản lý KHCN thì cán bộ sẽ khai, nhập thông tin dữ liệu về những tài liệu đó và Phòng KHCN cũng như các cán bộ, đơn vị liên quan sẽ có trách nhiệm xem xét và duyệt (công nhận) trên Hệ thống này (đương nhiên sẽ có thông báo tới cán bộ kê khai).

 1. Hỏi: mức giờ KHCN đạt bao nhiêu thì được khen thưởng?

Trả lời: Đối tượng khen thưởng theo năm học gồm

 • Cán bộ có công bố quốc tế
 • Cán bộ có chuyên khảo được xuất bản
 • Cán bộ hướng dẫn sinh viên NCKH mà công trình đó đoạt giải cấp ĐHQGHN trở lên
 • Cán bộ hoàn thành đề tài cấp ĐHQGHN trở lên trước thời hạn
 • Cán bộ đạt số giờ NCKH cao (theo từng năm, tính từ cao xuống thấp)
 • Số lượng được khen thưởng: tối đa 10 người xuất sắc nhất.

Trân trọng thông báo.