(Clip 4) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 4) Tọa đàm: Hồ sơ thực tập – Giá trị thương hiệu của sinh viên

Thực tập chuyên ngành – chìa khóa thành công