Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

  THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA BỘ GD VÀ ĐT

 THÔNG BÁO HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI TUYỂN SINH 2018 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018 như sau:

1. Hỗ trợ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia:

– Hỗ trợ qua email: hotrothi2018@moet.edu.vn; từ 01/04/2018 đến ngày 22/08/2018.

– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386

* Đợt 1: Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/04/2018

* Đợt 2: Từ ngày 22/06/2018 đến ngày 01/08/2018

2. Hỗ trợ về xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy:

– Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2018@moet.edu.vn ; từ ngày 01/04/2018 đến ngày 22/08/2018

– Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 024-32181385; 024-32181386.

* Đợt 1: Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 25/04/2018

* Đợt 2: Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/08/2018

Download công văn: Link